Hjælp til Patienterstatningen

Generelt kan vi vist godt være enige om, at erstatningssager kan være ret komplicerede. Vi kan også godt være enige om, at det er bedst, hvis du får hjælp til din erstatningssag af en erfaren erstatnings advokat. Det er dog ikke alle advokater, der ved noget om lige præcist den form for erstatning, du har krav på. Hvis din advokat har speciale i strafferet, så kan det godt tænkes, at han eller hun ved meget om offererstatning, og hvordan processen sker, når du fremsætter krav om erstatning som følge af fx et overfald. Men det er absolut ikke sikkert, at han vil vide helt så meget om processen, hvis dit krav bliver fremkaldt som følge af en klage over en læge. Han vil givetvis kende til noget omkring patienterstatning.

Få en specialist på banen

Men han vil sikkert have det bedst med at henvise dig til en af sine kollegaer, der ved noget om patienterstatninger og patientskader. Og sådan en henvisning skal du ikke afvise på forhånd. Det kan nemlig godt tænkes, at Patienterstatningen (som er den instans, de fleste patienterstatningssager, går igennem) ikke tilkender dig hele den erstatning, du har krav på.

Patienterstatning er kompliceret

Med hjælp fra en advokat, der er specialiseret i patienterstatning, kan du sikre, at en eventuel klage over en afgørelse bliver sendt videre i systemet. Den skal til patientklagenævnet. Dette er en instans, som kan revurdere din sag efter, at Patienterstatningen har truffet sin afgørelse. Og ja, jeg vil fraråde dig selv at kæmpe med at få revurderet din sag. Det er ikke tilstrækkeligt bare at google ”Patientklagenævnet og Erstatning”. Du kan naturligvis få mange gode oplysninger.

Men det er sikrere at få den professionelles hjælp fra advokaten. Det vil spare dig tid. Ikke kun på google, hvor du sikkert kommer til at skulle bruge mange timer på at læse forskellige artikler om hvilke former for erstatningskrav du kan fremsætte, og om, hvordan du klager efter en uretfærdig beslutning. Det vil også spare dig tid på selve sagsforløbet. Advokaten har nemlig allerede erfaringerne og den viden, der skal til, for at din sag vil blive behandlet – korrekt.

– Og ja, du ved det, måske slet ikke. Og du vil nok heller ikke kunne læse om det i de artikler, du finder, når du googler ’patient klage’ eller ’klage over læge’: Det er i nogle tilfælde muligt, at du kan få dækket dine udgifter til advokaten. Og det vil din advokat selvfølgelig vide alt om. Han eller hun vil jo ikke have, at du kommer i økonomisk uføre – eller helt mister erstatning, fordi du har det svært – finansielt.

Følg juristens anvisninger

Så har du et krav om erstatning, som du mener, er blevet behandlet forkert eller uretfærdigt, så lyt til din advokat. Oftest vil din familie advokat kunne hjælpe dig umiddelbart. Men i særlige tilfælde vil det være fornuftigt at lytte til hans henvisning til en kollega. Det er det sikreste og det hurtigste. Og det er også det fornuftigste. Ingen vil gå rundt med en følelse af at være blevet udsat for uretfærdig behandling – også selvom sagen ’bare’ er en rutinesag for Patienterstatningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *